JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asuntolaprojekti alkoi Reisjärven opistolla

Uutiset
6.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

3.6. 09:20
2022060309200720220606070000

Marko Niskanen

Marko Niskanen

Pi­dem­pään suun­nit­teil­la ol­lut opis­ke­li­ja-asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen Reis­jär­ven opis­tol­le, Räi­sä­län­mä­el­le, käyn­nis­tyi vii­kol­la 20. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jor­ma Pa­lo­ran­nan suun­nit­te­le­miin asun­to­la­ra­ken­nuk­siin tu­lee kah­dek­san so­lu­a­sun­toa, jot­ka tar­jo­a­vat ny­ky­ai­kai­sen ma­joit­tu­mi­sen 64 hen­gel­le syk­sys­tä 2023 al­ka­en. Ra­ken­nus­hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nu­sar­vio on noin 2,5 mil­joo­naa eu­roa.

Ke­vään ai­ka­na to­teu­te­tus­sa kil­pai­lu­tuk­ses­sa maan­ra­ken­nu­su­ra­koit­si­jak­si va­lit­tiin Maa­u­ra­koin­ti Huh­ta­la & Ki­vi­nie­mi Oy, pe­rus­tu­su­ra­koit­si­jak­si Valu Ex­per­tit Oy ja ele­ment­ti­toi­mit­ta­jak­si Vies­ka­ta­lot Oy. Elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vien opis­to­seu­ro­jen ai­ka­na seu­ra­vie­raat pää­se­vät hah­mot­ta­maan asun­to­loi­den ko­koa ja si­joit­tu­mis­ta. Sil­loin pe­rus­tus­ten pääl­lä on kat­to­e­le­men­tit odot­ta­mas­sa ele­ment­tien pys­ty­tys­ten aloi­tus­ta vii­kol­la 32.

– Ju­ma­lan siu­naus on nä­ky­nyt opis­ton ta­lou­des­sa. Sen vas­tuul­li­nen hoi­ta­mi­nen ja saa­dut lah­joi­tuk­set ovat vuo­sien var­rel­la ker­ryt­tä­neet va­ro­ja niin, et­tä ra­ken­ta­mi­nen voi­tiin käyn­nis­tää luot­ta­vai­sin mie­lin. Kii­tos lah­joit­ta­jil­le, tu­ki­joil­le ja eri­tyi­ses­ti lah­jo­jen an­ta­jal­le tai­vaal­li­sel­le Isäl­le, iloit­see Reis­jär­ven opis­ton ta­lous­pääl­lik­kö Mar­ko Nis­ka­nen.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys