JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »
Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Anni Laitila

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Anni Laitila

”Työ, johon kasvaa ja joka kasvattaa”

Uutiset26.11.2022 6.00

– Koh­taa, kuun­te­le, pal­ve­le, tii­vis­tää Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni Riit­ta Nur­mi­mä­ki ko­ke­muk­sen­sa di­a­ko­nin työs­tä.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

Tero Pitkälä

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

”Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen”, lauloivat miehet Raahen kirkossa.

Tero Pitkälä

Raahen kirkko täyttyi rauhanvirrestä

Uutiset25.11.2022 9.15

Isän­päi­vän aat­to­na Raa­hen kirk­koon ko­koon­tui yh­teis­lau­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta mie­hiä vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen ää­rel­le. Lau­lun voi­mak­kuu­des­ta ker­too hy­vin se, et­tä vä­lil­lä mu­ka­na ol­leen trum­pe­tin ään­tä ei erot­ta­nut.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Johanna Lumijärvi

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Suviseurojen kiitosjuhla Vantaan rauhanyhdistyksellä 20. marraskuuta kokosi ihmiset iloitsemaan yhdessä kolmen vuoden tauon jälkeen toteutuneista kenttäseuroista.

Johanna Lumijärvi

Yhteinen ylistysvirsi kaikui Suviseurojen kiitosjuhlassa

Uutiset24.11.2022 12.00

Kii­tos­juh­las­sa nou­si esiin ilo kent­tä­seu­ro­jen to­teu­tu­mi­ses­ta. Sama ilo vä­lit­tyy jul­kis­te­tus­ta su­vi­seu­ra­kir­jas­ta.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnissä tulijaa ilahduttaa perinteinen perulainen kansanseimi, jonka ympärillä on nukketaiteilija Mirjam Skarpin valkoiset seimihahmot Mirjamin seimestä. Asetelmassa Pohjolan valkea seimitaide yhdistyy eteläamerikkalaisen taiteen kanssa.

kirkkohelsingissä.fi

Jouluseimet ilahduttavat Helsingin keskustan kulkijoita tänäkin vuonna

Uutiset24.11.2022 6.00

Pe­rin­tei­nen Hel­sin­gin jou­lu­sei­met -ta­pah­tu­ma avat­tiin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa 19.─20. mar­ras­kuu­ta. Sei­mi­näyt­te­ly tuo omal­la hil­jai­sel­la ta­val­laan Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­lan osak­si hel­sin­ki­läis­tä jou­lut­ra­di­ti­o­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Seurakuntavaalien alustava äänestysprosentti on 12,7

Uutiset21.11.2022 14.00

Alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki vuo­den 2018 vaa­leis­ta. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien alus­ta­va val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 12,9, kun 340:stä las­ken­ta­jär­jes­tel­mää käyt­tä­väs­tä seu­ra­kun­nas­ta 335 on jul­kais­sut tie­ton­sa. Edel­li­sis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2018 ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 14,4.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

Iloa ja rohkeutta kirjojen ja musiikin kautta

Uutiset21.11.2022 10.30

Uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Yo­u­Tu­be-lä­he­tyk­se­nä SRKnyt-ka­na­val­la sun­nun­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta.

Sirkka Lehto

Sirkka Lehto

Tänään on seurakuntavaalien vaalipäivä

Uutiset20.11.2022 12.20

Tä­nään on seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä, ja kir­kon jä­se­net saa­vat ää­nes­tää omis­sa seu­ra­kun­nis­saan kaut­ta Suo­men. Ää­nes­tys­pai­kat avau­tu­vat mes­sun jäl­keen klo 11 ja ovat avoin­na ai­na klo 20 as­ti. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­ni­oi­keus on 16 vuot­ta täyt­tä­neil­lä kir­kon jä­se­nil­lä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lehtien tilaushinnat nousevat maltillisesti

Uutiset18.11.2022 12.30

SRK:n leh­tien, Päi­vä­mie­hen ja Las­ten Po­lun, ti­laus- ja il­moi­tus­hin­nat nou­se­vat mal­til­li­ses­ti en­si vuo­den alus­ta.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Käsityöpajassa oli sekä vanhempia että nuoria. Heikkilän tytöt Salla, Ellen ja Matleena edustivat nuortapolvea. Margareetta Liukko (oikealla) opasti tarvittaessa ompelijoita.

Kuvat: Merja Sorjanen ja Natalia Niskala

Työpajat tuottavat monenlaista myytävää

Uutiset17.11.2022 12.30

Keit­ti­ön lin­jas­to on täyn­nä pi­par­kak­ku­ja, jois­ta osaa pa­ka­taan jo ra­si­oi­hin. Yk­si nuo­ris­ta val­mis­taa pi­kee­riä ja puo­li­kym­men­tä muu­ta nuor­ta on pur­sot­ta­mas­sa sitä sa­man tien pi­par­kak­ku­jen pääl­le. Lei­po­mon puo­lel­la hää­rii pi­par­ka­kun lei­po­jia.

SRK

SRK

Uusi julkaisukuvasto ilmestyi tänään

Uutiset16.11.2022 11.35

SRK:n tuo­re jul­kai­su­ku­vas­to esit­te­lee syk­syn uu­tuus­tuot­tei­ta ja tar­jouk­sia. Ku­vas­ton kan­nes­sa on Lum­me Brass, nel­jän vel­jek­sen kvar­tet­ti, jon­ka vas­ki­pu­hal­lin­mu­siik­kia kuul­laan uu­del­la ää­nit­teel­lä.

1 2 3 4 ... 15 »
1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys