JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »
Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Rami Liehu

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Juhlaportti oli solmittu talkoissa tekstiiliräsyistä. Yksi kantava ajatus taustalla oli yhteisöllisyys.

Rami Liehu

Tunnelmia Suviseuroista – Koitko nämä?

Uutiset4.7.2022 14.30

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” nä­kyi mo­nel­la ta­val­la Lo­pel­la. Eten­kin lap­set ja nuo­ret naut­ti­vat sii­tä, et­tä ta­pah­tu­ma jär­jes­tyi kol­men vuo­den tau­on jäl­keen pai­kan pääl­lä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Rauno Saarnio

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Suviseurojen työvoimatoimikunnan puheenjohtaja Pasi Käkelä kertoi, että työvuorot täyttyivät aluksi hitaasti, mutta Suviseurojen alkaessa oli jo 89 prosenttia työvuoroista täytetty. – Erityisesti lapset ovat innokkaita työntekijöitä.

Rauno Saarnio

Innokkuus talkoo­työhön ilahdutti

Uutiset4.7.2022 13.30

Hä­meen­lin­na­lai­nen Pasi Kä­ke­lä on toi­mi­nut Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2019. Kä­ke­lä pää­si muu­ta­man ker­ran tu­tus­tu­maan työ­voi­ma­toi­mis­ton toi­min­taan Mu­hok­sel­la. Var­si­nai­nen op­pi oli suun­ni­tel­tu saa­ta­van Reis­jär­ven Su­vi­seu­rois­ta vuon­na 2020, mut­ta sitä ti­lai­suut­ta ei tul­lut, kun pan­de­mia es­ti su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen.

Seuroihin pääsee ympäri vuoden, ensi kesän Suviseurat Kauhavalla

Uutiset4.7.2022 12.00

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat on tar­koi­tus jär­jes­tää Kau­ha­val­la. Su­vi­seu­ro­jen li­säk­si rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät seu­ro­ja ja mui­ta ta­pah­tu­mia ym­pä­ri vuo­den. Seu­roi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä lastenhoitoapua Suviseurojen ehtoollisen ajaksi Resurssipankin kautta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Lapset hyvissä käsissä ehtoollisen aikana

Uutiset3.7.2022 18.15

Tä­män vuo­den Su­vi­seu­rois­sa oli en­sim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta saa­da eh­tool­li­sen ajak­si las­ten­hoi­to­a­pua Re­surs­si­pan­kin kaut­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuravieraat sammuttivat maastopalon

Uutiset3.7.2022 15.00

Lau­an­tai-il­ta­päi­vä­nä syt­tyi su­vi­seu­ra-alu­een lä­his­töl­lä maas­to­pa­lo, joka saa­tiin seu­ra­vie­rai­den an­si­os­ta no­pe­as­ti hal­lin­taan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Taivaan Isän siunaus on näkynyt toiminnassa – SRK:n vuosikokous pidettiin lauantaina

Uutiset2.7.2022 15.00

Vuo­si­ko­kous pe­rään­kuu­lut­ti rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­tia ot­ta­maan nuo­ria mu­kaan toi­min­taan ja vas­tuun kan­ta­mi­seen.

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen perjantai-illan puheenvuoro keräsi seurateltan täyteen kuulijoita.

Suviseurojen kuvapalvelu

Sydämen usko on lahja

Uutiset1.7.2022 22.45

Elä­vä yh­teys mui­hin us­ko­vai­siin on tär­ke­ää, jot­ta us­kon lah­ja säi­lyy, kuul­tiin Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen per­jan­tai-il­lan pu­heen­vuo­ros­sa.

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Minna ja Heikki-Pekka Alakärppä sekä Jyrki ja Outi Miettunen vaihtoivat kuulumisia puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, Lopen koulukeskuksen pihalla sijainneella kahvipisteellä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Puhujat ja seurakuntavanhimmat koolla Lopella: Usko antaa perustan valintatilanteisiin

Uutiset1.7.2022 21.45

Mi­ten tä­hän asi­aan oli­si hyvä suh­tau­tua? poh­tii us­ko­vai­nen ih­mi­nen uu­sien il­mi­öi­den ja va­lin­to­jen kes­kel­lä. Poh­din­nan taus­tal­la on halu suo­jel­la us­koa, elä­män tär­kein­tä asi­aa.

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

Suviseurojen kuvapalvelu

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Valde Palola

Suviseurojen kuvapalvelu

"Lapsi näkee jotain sellaista, mitä aikuinen ei tavoita"

Uutiset1.7.2022 16.10

Su­vi­seu­ro­jen ava­jais­ten pu­heen­vuo­rot huo­mi­oi­vat seu­ra­tun­nuk­sen ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14) mu­kai­ses­ti lap­set.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Uudet julkaisut kuvaavat arkielämää ja sydämen uskoa

Uutiset30.6.2022 20.00

Tors­tai­na 30. ke­sä­kuu­ta jul­kis­tet­tiin Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa nel­jä uut­ta SRK:n kus­tan­ta­maa kir­jaa sekä yk­si ää­ni­te.

1 2 3 4 ... 15 »
7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys