JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

YH­TEYS­TIE­DOT

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

21.10. 16:07
20201021160753

Päi­vä­mies

Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7

90220 Ou­lu

Huom! Jos asi­a­si kos­kee Päi­vä­mies-leh­den ti­laus­ta tai osoit­teen­muu­tos­ta, ota yh­teyt­tä Päi­vä­mie­hen ti­laa­ja­pal­ve­luun: ti­laa­ja­pal­ve­lu@srk.fi tai 040 558 3972.

Toi­mi­tus

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­sen hen­ki­lö­koh­tai­set säh­kö­pos­ti­o­soit­teet: etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@srk.fi

Verk­ko­toi­mi­tus: verk­ko­toi­mi­tus@srk.fi

Print­ti­toi­mi­tus: pm.toi­mi­tus@srk.fi

Il­moi­tuk­set: pm.il­moi­tuk­set@srk.fi

Ja­ke­lu­häi­ri­öt: ti­laa­ja­pal­ve­lu@srk.fi, 040 558 3972


Pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä, p. 044 717 3814

Toi­mi­tus­pääl­lik­kö Kat­ri Iso­pah­ka­la, p. 044 792 2116

Verk­ko­toi­mit­ta­ja Han­na Kal­lun­ki

Toi­mit­ta­ja Päi­vi Mar­ti­kai­nen, p. 040 660 4441

Toi­mit­ta­ja Sirk­ka Leh­to, p.044 706 7057

Toi­mit­ta­ja Ee­va Tii­ro­la, p. 044 534 4507

Toi­mit­ta­ja Mil­la Kan­gas, p. 040 676 6339

Toi­mit­ta­ja Hel­mi Yr­jä­nä

Il­moi­tus­sih­tee­ri Sis­ko-Lii­sa Kar­si­kas, p. 040 766 8257


Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jat

SRK:n työn­te­ki­jöi­den yh­teys­tie­dot

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies