JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.12.2021

Jee­sus sa­noo: ”Sil­lä niin kuin sa­la­ma vä­läh­tää ja va­lai­see tai­vaan ää­res­tä ää­reen, niin on Ih­mi­sen Poi­ka ole­va il­mes­ty­mi­sen­sä päi­vä­nä.” Luuk. 17:24

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Anne Similä

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Anne Similä

It­se­näi­syys­päi­vän viet­toon kuu­luu kii­tol­li­suus

Puhutaan maasta ja taivaasta5.12.2021 0.10

Lau­kaan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen Jaak­ko Sääs­ki­lah­den en­sim­mäi­set muis­tot it­se­näi­syys­päi­väs­tä liit­ty­vät si­ni­val­koi­siin kynt­ti­löi­hin ko­din ik­ku­nal­la. Vie­rai­le­maan tul­leet iso­van­hem­mat ker­toi­vat pie­nel­le po­jal­le ja hä­nen si­sa­ruk­sil­leen Suo­men it­se­näi­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Luot­ta­muk­sen mer­ki­tys suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa

Artikkelit4.12.2021 6.45

Olet­ko jos­kus kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä Suo­mi on luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta? Moni var­mas­ti on. Mikä luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta on ja mik­si se on tär­keä? Mitä sii­tä seu­rai­si, jos me­net­täi­sim­me luot­ta­mu­syh­teis­kun­nan? Tar­kas­te­len täs­sä ar­tik­ke­lis­sa näi­tä ky­sy­myk­siä en­nen kaik­kea yh­teis­kun­nal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta kä­sin.

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Tuomas Hänninen

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Templo Ecuménicoon osallistui keskiviikkona runsas joukko sanankuulijoita.

Tuomas Hänninen

Seu­rat ko­ko­a­vat saa­ren asuk­kai­ta yh­teen

Uutiset3.12.2021 7.15

Kes­ki­vii­kon kirk­ko­seu­rat ovat al­ka­mas­sa. Ul­ko-oven pie­les­sä lie­huu il­ta­päi­vä­tuu­les­sa Suo­men lip­pu. Kirk­koon saa­pu­vat koh­taa­vat iloi­si­na toi­si­aan ”Ju­ma­lan ter­ve” -ter­veh­dyk­sel­lä. Ju­ma­lan las­ten koh­taa­mi­nen voi ol­la to­del­la kan­nus­ta­vaa, ja us­kon kaut­ta ko­et­tu per­heyh­teys voi roh­kais­ta us­ko­maan.

Viikon kysymys

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päih­de­riip­pu­vuu­den kans­sa ei kan­na­ta jää­dä yk­sin – apua on ole­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2021 8.05

Päih­teet kos­ket­ta­vat mo­nia us­ko­vai­sia: joko oma­koh­tai­ses­ti tai lä­heis­ten kaut­ta. Päih­de­riip­pu­vuus on va­ka­va sai­raus, joka ai­heut­taa val­ta­via on­gel­mia sekä käyt­tä­jäl­le et­tä lä­hi­pii­riin kuu­lu­vil­le ih­mi­sil­le.

Pixabay

Pixabay

Kirk­ko­hal­li­tus käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut

Uutiset25.11.2021 12.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa aloi­te­taan yt-neu­vot­te­lut tuo­tan­nol­lis-ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä. Asi­as­ta päät­ti kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to ko­kouk­ses­saan 23.11.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Juhani Ojalehto

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Juhani Ojalehto

Esit­te­lys­sä uu­si kir­ja: ko­ke­muk­sia, ku­via ja sa­no­maa eri­lai­sis­ta Su­vi­seu­rois­ta

Uutiset25.11.2021 8.00

Uu­si su­vi­seu­ra­jul­kai­su ko­ko­aa yh­teen seu­ra­jär­jes­tä­jien ja -vie­rai­den ko­ke­muk­sia ko­ro­na­pan­de­mia-ajan Su­vi­seu­rois­ta.

Kuvakaappaus pelistä

Kuvakaappaus pelistä

Uu­si mo­bii­li­pe­li ker­too kir­kon am­ma­teis­ta – pe­laa­ja saa lis­tauk­sen kiin­nos­ta­vim­mis­ta

Uutiset24.11.2021 12.00

Kir­kon kou­lu­tus­kes­kus on ra­ken­ta­nut yh­teis­työs­sä Oi­ko­tien kans­sa kir­kon am­ma­teis­ta ker­to­van pe­lin. Kir­kon am­ma­tit -pe­lin tu­lok­se­na pe­laa­ja saa TOP5-lis­tauk­sen niis­tä kir­kon am­ma­teis­ta, jot­ka kiin­nos­ta­vat hän­tä eni­ten.

Kun­ni­an ku­nin­gas tu­lee ker­ran lois­tos­saan

Matkaevääksi24.11.2021 6.00

Kun vi­ras­sa ole­vat ku­nin­kaat vie­rai­le­vat kan­san­sa kes­kel­lä, pal­jon vä­keä ko­koon­tuu seu­raa­maan ta­pah­tu­maa. Usein maas­sa on pu­nai­nen mat­to, jota pit­kin ku­nin­gas seu­ru­ei­neen kä­ve­lee.

Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki

Mat­ti Sa­lo­mä­ki va­lit­tiin La­pu­an hiip­pa­kun­nan seu­raa­vak­si piis­pak­si

Uutiset23.11.2021 15.42

Alus­ta­van ään­ten­las­ken­nan mu­kaan La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan tuo­mi­o­ro­vas­ti, TM Mat­ti Sa­lo­mä­ki (s. 1968) on saa­nut 54,8 pro­sent­tia an­ne­tuis­ta ää­nis­tä piis­pan­vaa­lin toi­sel­la kier­rok­sel­la 23.11. ja tul­lut näin va­li­tuk­si La­pu­an hiip­pa­kun­nan seu­raa­vak­si piis­pak­si.

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Timo Saari

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Lapsikuoro lauloi Lempäälän Rauhanyhdistyksen juhlaseuroissa Siionin laulun 309, Nyt kohti taivasta katselen.

Timo Saari

Lem­pää­län Rau­ha­nyh­dis­tys saa­vut­ti ai­kui­sen iän

Uutiset23.11.2021 7.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rä on kas­va­nut sen ole­mas­sa­o­lon ai­ka­na 76 jä­se­nes­tä 302:een.

Henna Pärkkä

Henna Pärkkä

Uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa pi­me­ään

Uutiset22.11.2021 11.00

SRK:n uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa, toi­voa, roh­kai­sua ja rau­haa vuo­den pi­meim­pään ai­kaan ja val­ta­van tie­to­tul­van kes­kel­le.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Kir­ja­e­sit­te­ly: Ke­tun­po­jat kau­ko­put­ken jäl­jil­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.11.2021 15.00

SRK:n tä­nään jul­kis­tet­tu uu­sin las­ten­ro­maa­ni Ke­tun­po­jat ja kau­ko­put­ken ar­voi­tus jat­kaa suo­sit­tua Ke­tun­po­jat-sar­jaa.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jee­sus ja­kaa ih­mi­set kah­teen ryh­mään

Sana sunnuntaiksi21.11.2021 6.00

Vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la kaik­ki jou­tu­vat nöyr­ty­mään Jee­suk­sen oi­keu­den­mu­kai­sen tuo­mi­on al­le. Ka­do­tuk­ses­ta voi pe­las­tua vain us­ko­mal­la evan­ke­liu­min täs­sä ajas­sa.

Uu­tuuk­sia kai­ke­ni­käi­sil­le

Mainos20.11.2021 12.00

Syk­syn jul­kai­su­viik­ko al­kaa sun­nun­tai­na! Uu­tuu­det jul­kis­te­taan klo 13 al­ka­vas­sa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa Yo­u­Tu­bes­sa SRKnyt-ka­na­val­la.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

”Meil­lä lap­set saa­vat eh­dot­taa, ei­vät­kä ai­kui­set ai­na pää­tä”

Puhutaan maasta ja taivaasta20.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän eri­tyi­se­nä tee­ma­na on lap­sen oi­keus hy­vään koh­te­luun. Kok­ko­la­lai­sen per­hee­näi­din Ma­ri­ka Ala­pi­han mie­les­tä jo­kai­sen van­hem­man teh­tä­vä on voi­mien­sa mu­kaan huo­leh­tia las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja sii­tä, et­tä lap­set ovat tur­vas­sa ja et­tä hei­tä koh­del­laan hy­vin.

Pixabay

Pixabay

Tun­ne­tai­to­jen ope­tus li­sää hy­vää koh­te­lua

Uutiset19.11.2021 6.00

Tu­le­va­na lau­an­tai­na li­pu­te­taan lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si. Tänä vuon­na huo­mio on las­ten koh­te­lus­sa.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Mirja-Liisa Uljas

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Seuroissa on turvallisia sylipaikkoja pienimmille.

Mirja-Liisa Uljas

Ju­ma­lan lu­pauk­set ovat vie­lä­kin tot­ta

Uutiset18.11.2021 7.30

Ih­mi­sen pe­las­tu­mi­nen on täy­sin Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa. Evan­ke­liu­min voi­ma ja lap­sen­mie­li­nen us­ko kan­ta­vat.

”Si­nun kan­sa­si pe­las­tuu”

Matkaevääksi17.11.2021 7.00

Aja­tus vii­mei­ses­tä tuo­mi­os­ta on ih­mis­kun­nal­le van­ha tut­tu. Har­va meis­tä on vält­ty­nyt poh­ti­mas­ta sitä sy­dä­mes­sään, mie­les­sään ja omas­sa­tun­nos­saan. Eri­lai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa ja kes­kus­te­luis­sa tör­määm­me mo­niin kä­si­tyk­siin vii­mei­sen tuo­mi­on to­teu­tu­mi­ses­ta. Jot­kut kiel­tä­vät koko aja­tuk­sen, toi­set ar­vaa­vat lop­pu­tu­lok­sen jo en­nal­ta ja kol­man­net miet­ti­vät omaa tai lä­hei­sen­sä koh­ta­loa.

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tys vaih­taa ni­meä

Uutiset16.11.2021 6.00

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä on tu­los­sa Ou­lu­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys. Pää­tös ni­men­muu­tok­ses­ta syn­tyi yh­dis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa 7.11. Vi­ral­li­ses­ti muu­tos on kui­ten­kin vie­lä kes­ken, sil­lä sään­tö­muu­tos on kä­sit­te­lys­sä Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sel­la.

Jou­lun sa­no­maa ja mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä

Mainos15.11.2021 15.50

Terttu Kärkölä

Terttu Kärkölä

Avain­­vas­taa­va ja sau­nan läm­mit­tä­jä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.11.2021 10.55

Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä Kan­sa­no­pis­tol­la on kurs­si­lai­sia vas­taa­not­ta­mas­sa ja huo­nei­den avai­mia ja­ka­mas­sa San­na Heik­ki­nen Ori­mat­ti­las­ta. Kurs­si­päi­vys­tä­jiä ha­et­tiin li­sää vii­me ke­sä­nä ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Lei­reis­tä ja kurs­seis­ta tyk­kää­vä­nä Heik­ki­nen in­nos­tui asi­as­ta vä­lit­tö­mäs­ti.

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Unel­mis­ta ar­jen upeuk­siin

Artikkelit14.11.2021 12.00

Sii­tä on nyt kym­me­nen ja puo­li vuot­ta, kun sei­soin Kä­ti­lö­o­pis­ton sai­raa­lan syn­ny­ty­so­sas­tol­la ja graa­vi­lo­hen­tuok­sui­nen kä­ti­lö on­nit­te­li mi­nua vas­ta­syn­ty­neen poi­ka­ni joh­dos­ta. Mi­nus­ta oli tul­lut isä!

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jee­sus ke­hot­ti val­vo­maan

Sana sunnuntaiksi14.11.2021 6.00

Öl­jy­mä­el­lä is­tuu ryh­mä ih­mi­siä. Il­mas­sa on ih­mis­mie­liä kii­hot­ta­va ja pe­lot­ta­va­kin ai­he, kai­ken lop­pu. Jee­sus ryh­män kes­kel­lä oli pu­hu­nut Je­ru­sa­le­min tu­le­vas­ta hä­vi­tyk­ses­tä, jon­ka ope­tus­lap­set oli­vat miel­tä­neet osak­si tu­le­vaa maa­il­man­lop­pua.