JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.9.2021

Her­ra sa­noo: "Pe­sey­ty­kää, puh­dis­tau­tu­kaa, teh­kää lop­pu pa­hois­ta töis­tän­ne, ne ovat ai­na sil­mis­sä­ni. La­kat­kaa te­ke­mäs­tä pa­haa." Jes. 1:16

Viikon kysymys

Pixabay

Pixabay

Sih­tee­rin toi­met tu­tuk­si, haas­tat­te­lu­tek­niik­ka hal­tuun – Kurs­sit kut­su­vat Jäm­sään

Uutiset18.9.2021 10.40

Py­syy­kö pu­heen­joh­ta­jan nui­ja kä­des­sä­si? Osaat­ko ker­toa ta­ri­noi­ta kir­jai­min? Lu­vas­sa on koh­taa­mi­sia kas­vo­tus­ten.

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti.  Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti. Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Mikko Pätsi

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti.  Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti. Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Mikko Pätsi

”Ei tar­vi ol­la enem­pää kuin on” – koh­tuul­li­nen voi ol­la kuka vain

Puhutaan maasta ja taivaasta17.9.2021 12.55

Kurk­kaa kier­rä­tys­vaa­te­kas­siin, kar­si kuor­mit­ta­vat me­not. Koh­tuul­li­suus liit­tyy sekä omai­suu­teen et­tä ih­mis­suh­tei­siin ja elä­män­tyy­liin. Sal­la Pät­si ja Eli­sa Kuos­ma­nen pun­ta­roi­vat, mikä on riit­tä­väs­ti.

Pixabay

Pixabay

Muis­ti­viik­ko on me­neil­lään – ole läs­nä!

Uutiset16.9.2021 11.55

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Muis­ti­viik­koa. Vii­kon tee­ma­na on "Hy­vää elä­mää muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa". Muis­ti­liit­to ha­lu­aa nos­taa esiin eri­tyi­ses­ti läs­nä­o­lon ja lä­hei­syy­den mer­ki­tyk­sen.

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Jeremia Saarnio

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Jeremia Saarnio

”Nel­jäl­lä pai­dal­la ja kak­sil­la far­kuil­la pär­jä­si tal­ven yli”

Puhutaan maasta ja taivaasta15.9.2021 12.15

Tam­pe­re­lai­sen Mil­ja Saar­ni­on per­heen elä­mäs­sä kak­si vuot­ta sit­ten to­teu­tu­nut haa­ve omas­ta asun­nos­ta muo­dos­tui kään­ne­koh­dak­si hei­dän ku­lu­tus­tot­tu­muk­si­aan aja­tel­len.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kris­tus, kai­ken ydin

Matkaevääksi15.9.2021 10.00

Mikä elä­mäs­sä­si on kaik­kein tär­kein­tä? Elä­män kul­kies­sa suun­ni­tel­mien mu­kaan tär­keim­mät asi­at jää­vät eh­kä vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le.

Us­ko avaa oi­ke­an ar­vo­jär­jes­tyk­sen

Pääkirjoitukset15.9.2021 7.00

Tois­ten ar­ki on rau­hal­lis­ta ja kii­ree­tön­tä, kun taas tois­ten elä­män täyt­tää mo­nen­lai­nen toi­min­ta ja te­ke­mi­nen. Elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta on hyvä esit­tää it­sel­leen ky­sy­mys ”Mikä on mi­nul­le tär­kein­tä?”. Vas­tauk­sen poh­ti­mi­nen saat­taa par­haim­mil­laan kir­kas­taa elä­män ja us­kon lah­jan ar­voa juu­ri omal­la koh­dal­la, va­paa­na ym­pä­ris­tön aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta ja pai­neis­ta.

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Mauri Penninkangas

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Tapani (vas.) ja Pirkko Kirsilä sekä Timo Poikkimäki seurasivat alustusten synnyttämää vilkasta keskustelua puhujien ja puolisoiden virkistyspäivässä Alajärven rauhanyhdistyksellä.

Mauri Penninkangas

Us­kon­ky­sy­myk­siin löy­tyy vas­tauk­set Raa­ma­tus­ta – Pu­hu­jat kool­la Ala­jär­vel­lä

Uutiset14.9.2021 10.25

Pu­hu­jien vir­kis­tys­ti­lai­suu­des­sa oli esil­lä ke­ho­tus huo­mi­oi­da pu­hees­sa erik­seen nuo­ret. Nuor­ten mie­les­sä on mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä.

Tero Pitkälä

Tero Pitkälä

Nuor­ten lau­lu täyt­ti sa­lin

Uutiset13.9.2021 15.35

Kon­fir­maa­ti­o­lau­lu­ti­lai­suu­teen Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui lau­an­tai-il­ta­na noin 650 nuor­ta lau­la­maan. Lau­luik­si oli va­lit­tu rip­pi­lau­lu­ja ja mui­ta nuor­ten elä­mää kos­ket­ta­via lau­lu­ja. Lau­luil­las­ta teh­dään ää­ni­te. Nuor­ten lau­lu­ti­lai­suuk­sia on tar­koi­tus jat­kos­sa­kin jär­jes­tää yh­tä ai­kaa eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä ym­pä­ri maa­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ju­ma­la ja mam­mo­na

Sana sunnuntaiksi12.9.2021 6.00

Ih­mi­ses­tä, hä­nen sy­dä­mes­tään, käy­dään tais­te­lua joka päi­vä. Yh­tä ai­kaa ei voi pal­vel­la kah­ta her­raa.

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Esa Kinnunen

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Esa Kinnunen

Rip­pi­lei­ril­tä vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mään

Uutiset10.9.2021 9.00

Rip­pi­kou­lu­lai­set sai­vat rip­pi­lei­ril­tä vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mäl­le ja toi­voi­vat lei­reil­le li­sää va­paa-ai­kaa.

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Pekka Karjula

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Pekka Karjula

Sii­ka­tör­män juh­la­seu­rat lä­hes­ty­vät – SRK:n oma lei­ri­kes­kus täyt­tää 50 vuot­ta

Uutiset9.9.2021 9.00

SRK os­ti Sii­ka­tör­män, jol­loin lei­ri­toi­min­ta al­koi vuon­na 1971 omas­sa kiin­teis­tös­sä. Merk­ki­vuo­den kun­ni­ak­si lei­ri­kes­kuk­ses­sa vie­te­tään 12. syys­kuu­ta juh­la­seu­rat ja laa­jen­nu­so­san ava­jai­set.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Tapio Honkanen

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Tapio Honkanen

Kir­jas­to­au­ton­kul­jet­ta­ja edis­tää lu­ku­tai­toa

Puhutaan maasta ja taivaasta8.9.2021 10.00

Tä­nään, 8. syys­kuu­ta, vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä lu­ku­tai­don päi­vää (In­ter­na­ti­o­nal Li­te­ra­cy Day). Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa kan­sain­vä­lis­tä yh­tei­söä lu­ku­tai­don mer­ki­tyk­ses­tä ja kou­lu­tuk­sen tär­key­des­tä kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Jä­tän tei­dät Ju­ma­lan hal­tuun

Matkaevääksi8.9.2021 9.00

Ys­tä­vis­tä tai tu­tuis­ta ero­tes­sa hei­dät hy­väs­tel­lään. Sii­hen on mo­nia ta­po­ja: Jos­kus hei­lau­te­taan kät­tä ja sa­no­taan ”hei”. Us­ko­vai­sil­la on ta­pa­na jät­tää toi­sen­sa ”Ju­ma­lan rau­haan”.

Keminmaan kirkon ulkoportaat uusittiin remontissa.

Keminmaan kirkon ulkoportaat uusittiin remontissa.

Ari Rautakoski

Keminmaan kirkon ulkoportaat uusittiin remontissa.

Keminmaan kirkon ulkoportaat uusittiin remontissa.

Ari Rautakoski

Ke­min­maan uu­si kirk­ko ote­taan uu­del­leen käyt­töön

Uutiset7.9.2021 10.24

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ke­min­maan kir­kon uu­del­leen käyt­töö­no­ton kes­ki­viik­ko­na 8. syys­kuu­ta klo 18. Käyt­töö­not­to­juh­las­sa kirk­ko py­hi­te­tään vi­ral­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­käyt­töön pe­rus­kor­jauk­sen jäl­keen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jee­sus on lu­van­nut aut­taa

Sana sunnuntaiksi5.9.2021 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä on Mat­teuk­sen evan­ke­liu­miin tal­len­net­tu Jee­suk­sen puhe tar­kem­min mää­rit­te­le­mät­tö­mäl­le kuu­li­ja­kun­nal­le. Vas­taa­vat ylis­tys­sa­nat Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa (Luuk. 10:21–22) on lau­sut­tu ope­tus­lap­sil­le.

Pixabay

Pixabay

Piis­pan­kir­jei­tä jul­kais­ta­vak­si

Uutiset4.9.2021 8.00

Piis­pain­ko­kous käyn­nis­tää jul­kai­su­sar­jan, jos­sa jul­kais­taan piis­pain­ko­kouk­sen pu­heen­vuo­ro­ja eli piis­pain­kir­jei­tä. Kir­jeet ovat kes­kus­te­lu­na­vauk­sia ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, ja ne il­mes­ty­vät yh­den tai kah­den vuo­den vä­lein.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Am­mat­ti löy­tyi va­paa­eh­tois­työn avul­la

Puhutaan maasta ja taivaasta3.9.2021 14.00

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kirs­ti Räi­hä on ol­lut asuin­paik­ka­kun­tien­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä mo­nen­lai­ses­sa työs­sä mu­ka­na.

Kuusamon kirkko ta↔ytti vastikään 70 vuotta. Kuva kesa↔seurasunnuntain kirkonmenoista. Sananpalvelijana toimi Timo Liikanen.

Kuusamon kirkko ta↔ytti vastikään 70 vuotta. Kuva kesa↔seurasunnuntain kirkonmenoista. Sananpalvelijana toimi Timo Liikanen.

Timo Määttä

Kuusamon kirkko ta↔ytti vastikään 70 vuotta. Kuva kesa↔seurasunnuntain kirkonmenoista. Sananpalvelijana toimi Timo Liikanen.

Kuusamon kirkko ta↔ytti vastikään 70 vuotta. Kuva kesa↔seurasunnuntain kirkonmenoista. Sananpalvelijana toimi Timo Liikanen.

Timo Määttä

”On tär­keä kuul­la ja py­säh­tyä”

Uutiset3.9.2021 8.00

Ke­sä­seu­ra­vie­raat kuu­li­vat us­kon roh­kai­sua. Evan­ke­liu­min voi­ma an­taa tun­nol­le rau­han.

Pixabay

Pixabay

Us­kon­to­jen tun­te­mus on osa si­vis­tys­tä

Uutiset2.9.2021 8.00

Ro­va­nie­men Ly­se­on­puis­ton lu­ki­on us­kon­non ja psy­ko­lo­gi­an leh­to­ri Sirk­ku Kin­nu­nen poh­tii mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan sitä, on­ko elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu sal­lit­ta­va kai­kil­le. Mie­li­pi­de­kir­joi­tus on jul­kais­tu La­pin Kan­san Lu­ki­jal­ta-pals­tal­la 31. elo­kuu­ta.

Ru­koil­kaa lak­kaa­mat­ta

Matkaevääksi1.9.2021 6.00

Raa­ma­tus­sa on usei­ta ke­ho­tuk­sia ru­koil­la lak­kaa­mat­ta, hel­lit­tä­mät­tä ja joka het­ki (Room. 12:12, Ef. 6:18, Kol. 4:2, 1. Tess. 5:17). Olen­ko muis­ta­nut ru­koil­la, voi it­sel­tään ky­syä. Joku voi myös ver­tail­la: Ovat­ko muut us­ko­vai­set ah­ke­ram­pia ru­koi­li­joi­ta? Löy­tyi­si­kö muis­ta hen­gel­li­syyk­sis­tä ja us­kon­nois­ta vilk­kaam­paa ru­kou­se­lä­mää?

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.