JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kou­lu­tus­ta työ­e­lä­mää var­ten

Uutiset
31.12.2021 9.00

Juttua muokattu:

29.12. 14:38
2021122914384820211231090000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la jär­jes­te­tään ke­vääl­lä 2022 Kant­ti-kou­lu­tus­ta. Se on tar­koi­tet­tu työ­i­käi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat tu­kea esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään pa­laa­mi­seen, töi­den et­si­mi­seen tai alan­vaih­toon.

Kou­lu­tus roh­kai­see työ­e­lä­mään siir­ty­mi­ses­sä. Sen ta­voit­tee­na on vies­tin­tä-, opis­ke­lu- ja di­gi­tai­to­jen päi­vit­tä­mi­nen ja am­ma­til­li­sen iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­mi­nen. Kou­lu­tus to­teu­te­taan vii­kon­lop­pu­kurs­sei­na sekä verk­ko-opin­toi­na. Se on osal­lis­tu­jil­le il­mai­nen. Hank­keen ra­hoit­taa Ope­tus­hal­li­tus.

Ryh­mään mah­tuu enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa, ja paik­ko­ja on vie­lä avoin­na. Li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­nen löy­tyy osoit­tees­ta www.rkro­pis­to.fi/kant­ti.

21.1.2022

Lau­la­kaa Her­ral­le, ylis­tä­kää hän­tä, ker­to­kaa hä­nen ih­me­töis­tään. Ps. 105:2

Viikon kysymys