JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mie­li­pi­de ei oi­keu­ta syr­jin­tään

Uutiset
19.1.2021 14.00

Juttua muokattu:

19.1. 16:06
2021011916061920210119140000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti pää­tök­ses­sään, et­tä OAJ ja Suo­men Mes­sut syr­ji­vät Ai­to avi­o­liit­to ry:tä sekä sen jä­sen­tä, kun yh­dis­tyk­sen osal­lis­tu­mi­nen näyt­teil­le­a­set­ta­ja­na pe­rut­tiin Edu­ca 2019 -mes­suil­le.

Pää­tök­sen mu­kaan OAJ:tä ja Suo­men Mes­su­ja kiel­le­tään jat­ka­mas­ta syr­jin­tää mie­li­pi­teen pe­rus­teel­la.

Ai­to avi­o­liit­to ry:n sään­tö­jen mu­kai­nen toi­min­ta on lain ja hy­vän ta­van mu­kais­ta. Ar­vois­ta ja mie­li­pi­teis­tä sekä yh­dis­tyk­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta ai­heu­tu­neen jul­ki­sen kri­tii­kin ta­kia joh­tu­neel­la pe­ruu­tuk­sel­la ei ol­lut yh­den­ver­tai­suus­lain 11 §:n oi­keu­tus­ta.

Jo­kai­sel­la on oi­keus omaan va­kau­muk­seen ja mie­li­pi­tee­seen. Ha­ki­ja­yh­dis­tys edus­ti pe­rin­teis­ten per­he­ar­vo­jen kun­ni­oit­ta­mis­ta, mikä ei louk­kaa ke­nen­kään pe­rus- ja ih­mi­sar­vo­ja. Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­men 9. ke­sä­kuu­ta 2016 teh­dys­sä pää­tök­ses­sä sa­no­taan, et­tei ole syr­jin­tää mää­ri­tel­lä avi­o­liit­to vain mie­hen ja nai­sen vä­li­sek­si lii­tok­si.

28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys