JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raa­ma­tun nai­set esit­te­lyyn: Ee­va, kaik­kien äi­ti

Uutiset
14.1.2021 16.45

Juttua muokattu:

14.1. 17:04
2021011417042720210114164500

Kuvitus: Sirpa Tuomaala. Raamatun naisia Eevasta Priscaan, SRK 2011

Kuvitus: Sirpa Tuomaala. Raamatun naisia Eevasta Priscaan, SRK 2011

Päi­vä­mies

Päi­vä­mie­hes­sä al­koi täl­lä vii­kol­la uu­si pals­ta. Sii­nä pää­se­vät esil­le Raa­ma­tun nai­set ja hei­dän elä­män­ta­ri­nan­sa.

Aa­da­min ei ol­lut hyvä ol­la yk­sin. Sik­si Ju­ma­la loi Aa­da­min kyl­ki­luus­ta Ee­van. Kun Aa­dam näki vai­mon­sa, hän ihas­tui. Aa­dam kut­sui vai­mo­aan ni­mel­lä Ee­va, joka tar­koit­taa ’kaik­kien elä­vien äi­ti’.

Aa­da­min ja Ee­van rak­kaus to­teu­tui avi­o­lii­tos­sa, jon­ka Ju­ma­la aset­ti. Ee­va tuli ras­kaak­si ja syn­nyt­ti Kai­nin sekä myö­hem­min Abe­lin ja Se­tin. Ee­vas­ta tuli ih­mis­su­vun kan­ta­äi­ti.

Ee­va ei voi­nut vas­tus­taa pa­ho­lai­sen tar­jous­ta, vaan ot­ti kiel­le­tyn he­del­män ja tar­jo­si mie­hel­leen­kin. Kun Ju­ma­la ky­syi Ee­val­ta, mitä tämä oli teh­nyt, Ee­va syyt­ti käär­met­tä. Ju­ma­la ki­ro­si käär­meen, mut­ta sa­mal­la Ee­va sai lu­pauk­sen kuo­le­man voit­ta­mi­ses­ta ja pe­las­tuk­ses­ta.

Syn­tiin­lan­kee­muk­sel­la oli py­sy­viä seu­rauk­sia. Kuo­le­ma oli yh­tei­nen ja va­ka­vin ran­gais­tus Ee­val­le ja Aa­da­mil­le. Ee­val­le Ju­ma­la sa­noi: ”Minä teen suu­rik­si si­nun ras­kau­te­si vai­vat, ja ki­vul­la sinä olet syn­nyt­tä­vä lap­se­si. Kui­ten­kin tun­net ha­lua mie­hee­si, ja hän pi­tää si­nua val­las­saan.”

Kun ai­ka oli täy­tet­ty, tuli toi­nen Ee­va. Hä­nes­tä syn­tyi uu­si Aa­dam, Jee­sus, joka pol­ki rik­ki käär­meen pään. Ki­rot­tu maa kas­vat­ti hä­nel­le or­jan­tap­pu­rak­ruu­nun.

Teks­ti on ly­hen­nel­mä Kei­jo Nis­si­län kir­joi­tu­kes­ta kir­jas­ta Raa­ma­tun nai­sia Ee­vas­ta Pris­caan. Toim. Mar­ja-Lii­sa Si­vu­la ja Rai­li Oja­leh­to. SRK 2011.

28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys