JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tiekirkot avautuivat vierailijoille

Uutiset
7.6.2022 8.30

Juttua muokattu:

7.6. 08:27
2022060708270320220607083000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä maa­nan­tai­na 6.6. avau­tui yli 250 tie­kirk­koa mat­kai­li­joil­le. Tie­kir­kot ovat ta­val­li­sia lu­te­ri­lai­sia ja or­to­dok­si­sia kirk­ko­ja, jois­sa on mah­dol­lis­ta käy­dä hil­jen­ty­mäs­sä sekä ihai­le­mas­sa ark­ki­teh­tuu­ria ja kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­ta näh­tä­vyyk­siä.

– Meil­lä on val­ta­vas­ti upei­ta koh­tei­ta, jot­ka ovat täyn­nä mitä ih­meel­li­sem­piä ta­ri­noi­ta. Toi­von, et­tä ih­mi­set py­säh­tyi­si­vät vaik­ka eväs­tau­ol­le kirk­koon ja löy­täi­si­vät omat suo­sik­kin­sa Tie­kirk­ko­jen va­li­koi­mas­ta, sa­noo tie­kirk­ko­toi­min­taa koor­di­noi­va San­ja Fält.

Kir­kois­sa on mah­dol­li­suus pääs­tä osal­lis­tu­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin sekä mui­hin ta­pah­tu­miin, ku­ten kon­sert­tei­hin ja ur­ku­aa­ri­oi­hin. Tie­toa kir­kois­ta ja ti­lai­suuk­sis­ta löy­tyy tie­kir­kot.fi-si­vus­tol­ta, jos­ta voi myös tar­kis­taa kirk­ko­jen päi­vit­täi­set au­ki­o­lo­a­jat. Pää­sään­töi­ses­ti kirk­ko­jen ovet ovat avoin­na joka päi­vä 6.6.–14.8. klo 11–16., mut­ta au­ki­o­lo­a­jois­sa voi ol­la vaih­te­lua.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys