JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Työpajat tuottavat monenlaista myytävää

Uutiset
17.11.2022 12.30

Juttua muokattu:

17.11. 15:54
2022111715544720221117123000

Mer­ja Sor­ja­nen

Tor­nio

Myy­jäis­ten työ­pa­jois­sa val­mis­tuu mo­nen­lai­sia lei­von­nai­sia ja kä­si­töi­tä.

Keit­ti­ön lin­jas­to on täyn­nä pi­par­kak­ku­ja, jois­ta osaa pa­ka­taan jo ra­si­oi­hin. Yk­si nuo­ris­ta val­mis­taa pi­kee­riä ja puo­li­kym­men­tä muu­ta nuor­ta on pur­sot­ta­mas­sa sitä sa­man tien pi­par­kak­ku­jen pääl­le. Lei­po­mon puo­lel­la hää­rii pi­par­ka­kun lei­po­jia.

– Lai­te­taan näi­den kuk­ka­pi­pa­rei­den pääl­le non­pa­rel­le­ja. Nämä voi­si ol­la vaik­ka pum­per­nik­ke­lei­tä, yk­si lei­po­jis­ta kek­sii.

Mais­ta­jan mau­kas teh­tä­vä

Tor­ni­o­lai­set ovat val­mis­tau­tu­mas­sa Ro­va­nie­men myy­jäi­siin ja se tie­tää lu­kui­sia työ­pa­jo­ja, jot­ta myy­tä­vää saa­daan ko­koon. Pi­pa­ri­työ­pa­jas­sa yk­si sa­noo ole­van­sa mais­ta­jan roo­lis­sa ja nap­saut­taa suu­taan sii­hen tyy­liin, et­tä hy­väl­tä mais­tuu. Toi­sen nuo­ren vas­tuul­la taas on tai­ki­nan mais­ta­mi­nen.

– Tär­keä teh­tä­vä se­kin, huik­kaan hä­nel­le kan­nus­ta­vas­ti.

Vas­tuu­hen­ki­löl­tä vai­kut­ta­va pyy­tää uut­ta tu­lo­kas­ta uu­ni­vas­taa­vak­si. Tar­vi­taan vah­ti, et­tei­vät pi­pa­rit pala uu­nis­sa.

Pi­pa­ri­työ­pa­jas­sa käy vils­ke, jota on mu­ka­va kat­sel­la ja kuun­nel­la.

– On­pa iha­na, kun po­ruk­kaa on tul­lut näin pal­jon tal­koi­siin, kuu­luu mo­nen suus­ta.

Keit­ti­ön täyt­tää mu­ka­va hyö­ri­nä, joka tem­pai­see mu­kaan­sa mi­nut ka­me­ran kans­sa liik­ku­jan­kin. Nuo­ri ys­tä­vä lu­paa ot­taa ku­vaus­vas­tuun, jot­ta mi­nä­kin pää­sen kau­li­maan tai­ki­naa.

”Hi­hi­tyt­tää vie­lä­kin”

Kuu­len, et­tä toi­nen­kin työ­pa­ja toi­mii nuo­ri­so­ti­lan puo­lel­la. Siel­tä kuu­luu no­pe­aa ja hi­das­ta om­pe­lu­ko­nei­den su­ri­naa. Il­meis­tä ja ää­nes­tä pää­tel­len osal­lis­tu­jil­la on siel­lä­kin haus­kaa. Vä­lil­lä va­ka­voi­du­taan­kin ja kes­kus­te­lut me­ne­vät asi­as­ta toi­seen. Sil­ti ko­neet su­ri­se­vat ja tu­los­ta syn­tyy. Hius­hup­pu­ja val­mis­tuu sie­vä pino.

”Hi­hi­tyt­tää vie­lä­kin – siis 2,5 tun­tia ja kaik­ki val­mii­na. Us­ko­ma­ton­ta mitä saa­tiin ai­kai­sek­si”, luen jäl­keen­päin pa­lau­tet­ta What­sApp-vies­ti­ryh­mäs­tä.

Pa­lau­tet­ta tip­puu vie­lä seu­raa­va­na­kin päi­vä­nä: ”Oli mu­ka­va käy­dä kat­to­mas­sa sitä työn tou­hua ja ilois­ta miel­tä – itek­ki pi­ris­ty seu­ra­tes­sa sitä tou­hua. Nau­rua kuu­lui joka koh­tees­ta mis­sä po­ruk­kaa tou­hu­si”, elä­ke­läi­nen heh­kut­ti. ”Oi jos­pa oi­sin saa­nut ol­la mu­ka­na”, vies­tit­ti kol­mas, joka ei täl­lä ker­taa pääs­syt mu­kaan.

Työ­pa­jo­ja on tu­los­sa li­sää. Lei­von­ta­työ­pa­jois­sa syn­tyy mo­nen­lais­ta pul­laa, pan­nu­ries­kaa, juus­to­sar­via, kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta ja limp­pu­ja. Val­mis­ruo­ki­a­kin tun­tuu ole­van lu­vis­sa. Kuu­len myös se­te­li­työ­pa­jas­ta. Mi­tä­hän se tar­koit­taa, jään ih­met­te­le­mään.

1.12.2022

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys