JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

Lähetystyössä Afrikan Kultarannikolla

Mainos
13.6.2022 9.00

Juttua muokattu:

10.6. 10:03
2022061010032520220613090000

Jari Heik­ki­lä

Rai­mo Ös­ter­ber­gin kir­jan ”Sa­man Isän lap­sia” avul­la pää­set tu­tus­tu­maan ta­run­hoh­toi­seen ja vä­ri­kyl­läi­seen Af­rik­kaan ja sen sy­dä­mel­li­siin ih­mi­siin.

Mil­lais­ta on kris­til­li­syy­tem­me lä­he­tys­työ Af­ri­kas­sa? Mil­lai­sia ovat tä­män päi­vän Af­rik­ka ja sen ih­mi­set? Ös­ter­berg vas­taa näi­hin ky­sy­myk­siin mat­ka­kir­jas­saan. Hän ker­too, mi­ten Af­ri­kan lä­he­tys­työ on or­ga­ni­soi­tu, mi­ten pu­hu­jat kut­su­taan ja mi­ten hei­tä kou­lu­te­taan käyt­tä­mään vie­ras­ta kiel­tä. Hän käy kiin­nos­ta­val­la ta­val­la läpi mat­kaan val­mis­tau­tu­mi­sen vai­heet.

Sit­ten al­kaa­kin vä­ri­käs ja mo­ni­vai­hei­nen mat­ka Gha­nan ja To­gon us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa. Pu­hu­jan on pan­ta­va koko per­soo­nan­sa ja kie­li­tai­ton­sa li­koon, tun­tui mil­tä tun­tui ja näyt­ti mil­tä näyt­ti. To­dek­si osoit­tau­tuu etu­kä­teen saa­tu opas­tus: ”Mei­tä vii­jään vä­lil­lä ku päs­siä na­rus­sa, ei­kä me ite ym­mär­re­tä, mikä on kai­ken tar­koi­tus.”

Rai­mo Ös­ter­berg ku­vaa kir­jas­saan elä­väs­ti mo­nen­lai­sia ti­lan­tei­ta ja koh­taa­mi­sia sekä nii­den he­rät­tä­miä aja­tuk­sia. Kir­ja ker­too kos­ket­ta­vas­ti, em­paat­ti­ses­ti ja haus­kas­ti­kin Ju­ma­lan suu­ris­ta töis­tä Af­ri­kan us­ko­vais­ten pa­ris­sa. Siir­ty­mä- ja le­po­het­ki­nä Ös­ter­berg eh­tii ha­vain­noi­da myös ym­pä­ris­töä, mai­se­mia ja ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä.

Kir­jaan tu­tus­tu­mal­la saa sel­lai­sen elä­myk­sen Af­ri­kas­ta, ”jota ei kos­kaan voi unoh­taa”, ku­ten jo tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Da­vid Li­vings­to­ne ai­ka­naan lu­pa­si.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys