JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vii­kon­lop­pu­na vei­sa­taan Su­vi­virt­tä

Uutiset
27.5.2021 8.00

Juttua muokattu:

26.5. 15:21
2021052615214620210527080000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Su­vi­vir­si kuu­luu olen­nai­se­na osa­na ke­sän aloi­tuk­seen. Kos­ka tänä vuon­na ei ole mah­dol­lis­ta ko­koon­tua yh­des­sä lau­la­maan, on esi­mer­kik­si Es­poon tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta kut­su­nut Fa­ce­boo­kis­sa ih­mi­set ym­pä­ri Suo­mea vei­saa­maan Su­vi­virt­tä lau­an­tai­na 29.5. klo 18.

Su­vi­vir­ren sun­nun­tai­ta vie­te­tään 30.5., ja se kai­kuu sil­loin kir­kois­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko haas­taa kaik­ki vei­saa­maan vii­kon­lop­pu­na. Mis­sä on Suo­men ko­mein paik­ka vei­sa­ta Su­vi­virt­tä? Ota kuva tai vi­deo ja jaa se Ins­tag­ra­miin: #suo­men­ko­mein­su­vi­vir­si #su­ven­ko­mein­su­vi­vir­si #fin­lands­fi­nas­teb­loms­ter­tid ja vaik­ka­pa ko­ti­paik­ka­si mu­kaan, esi­mer­kik­si #sta­din­ko­mein­su­vi­vir­si

21.6.2021

Kään­ny puo­lee­ni ja ole mi­nul­le ar­mol­li­nen, sil­lä minä olen yk­sin ja avu­ton. Ps. 25:16

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies