JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

Ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelua

Mainos
9.6.2022 10.05

Juttua muokattu:

9.6. 10:14
2022060910145820220609100500

Ma­ti­as Mu­ho­la

Mitä sy­dä­men us­ko it­se asi­as­sa on ja mis­tä sen löy­tää? Mitä sy­dä­men us­kos­ta nou­se­vat ar­vot an­ta­vat ai­kaam­me? SRK:n ajan­koh­tais­kir­jan 2022, Sy­dä­men us­ko ja lä­him­mäi­sen­rak­kaus, kir­joit­ta­jat va­lot­ta­vat Raa­ma­tun, ajan­koh­tai­sen tie­don sekä omien ko­ke­mus­ten­sa kaut­ta sy­dä­men us­koa ja sen mer­ki­tys­tä. Te­ok­ses­sa py­säh­dy­tään myös poh­ti­maan, mi­ten sy­dä­men us­ko nä­kyy lä­him­mäis­ten koh­taa­mi­ses­sa ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä.

Ajan­koh­tais­kir­jas­ta löy­tyy kir­joi­tuk­sia niin lu­ki­joil­le, jot­ka pi­tä­vät sy­väl­li­sis­tä ana­lyy­seis­tä, kuin niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat lu­kea ar­ki­ko­ke­muk­siin poh­jau­tu­via teks­te­jä us­kos­ta ja ny­ky­a­jan il­mi­öis­tä. Kir­jas­ta löy­tyy am­men­net­ta­vaa nuor­te­nil­toi­hin, alus­tuk­siin ja en­nen kaik­kea jo­kai­sel­le kris­ti­tyl­le us­ko­ne­lä­män tu­ek­si.

Mi­nul­le toi­mit­ta­ja­na kos­ket­ta­vim­pia koh­tia kir­jas­sa oli erään nuo­ren us­kon­tun­nus­tus. Hän ei osan­nut se­lit­tää us­ko­aan tar­kem­min mut­ta to­te­si: ”Kun saan us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, niin tun­nen sy­dä­mes­sä­ni rau­han ja sel­lai­sen var­muu­den.”

Toi­nen omaa elä­mää­ni lä­hel­le tul­lut koh­ta oli erään kir­joit­ta­jan poh­din­ta kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta: ”Sitä ei myös­kään tar­vit­se kos­kaan ka­tua, et­tä on pu­hu­nut lap­sil­le an­teek­si­an­ta­vas­ta Ju­ma­las­ta ja vie­nyt hei­tä kuu­le­maan hä­nen sa­naan­sa.”

Kris­til­li­syy­den jul­kai­su­jen ää­rel­le py­säh­dyt­ty­ä­ni olen ai­na to­den­nut sa­man asi­an: näi­tä pi­täi­si lu­kea enem­män­kin. Eri­lais­ten jul­kai­su­jen kaut­ta saan roh­kai­sua ja tu­kea omaan us­ko­ne­lä­mää­ni. Mik­si siis en an­tai­si ai­kaa elä­mä­ni tär­keim­mäl­le asi­al­le?

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys