JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

Kauan kaivattu kirja seurustelusta

Mainos
16.6.2022 9.00

Juttua muokattu:

13.6. 15:01
2022061315012820220616090000

Päi­vä­mies

Ra­kas­tu­mi­nen on si­sin­tä ra­vi­sut­ta­va tun­ne ja elä­mää muut­ta­va ko­ke­mus. Mi­ten sen kans­sa ele­tään ja mis­tä saa roh­keut­ta ot­taa seu­raa­van as­ke­leen?

Näi­tä ja mo­nia mui­ta rak­kau­teen, seu­rus­te­luun ja avi­o­liit­toon liit­ty­viä ky­sy­myk­siä kä­si­tel­lään Har­ri Vä­hä­jyl­kän uu­des­sa kir­jas­sa Iha­nan ka­ma­laa. Kir­jas­sa on 14 eri­lais­ta ker­to­mus­ta seu­rus­te­lus­ta.

Ker­to­muk­sis­sa ti­lan­teet vir­taa­vat ja tun­nel­mat vaih­tu­vat. Joku su­ree sitä, et­tei seu­rus­te­lu ala, vaik­ka niin toi­voi­si, toi­nen sitä, kun se al­kaa mut­ta jou­tuu heti vas­ta­tuu­leen. Kol­mas lei­juu kih­lau­sa­jan tun­nel­mis­sa. Joku miet­tii, mi­ten elä­mä jat­kuu rau­ni­oil­ta, toi­nen sitä, kuin­ka Ju­ma­lan lah­jat tun­tu­vat vä­lil­lä niin suu­ril­ta, et­tei nii­tä mei­naa kä­sit­tää.

Mo­nien toi­vo­ma kir­ja seu­rus­te­lus­ta tart­tuu roh­ke­as­ti vai­kei­siin­kin ky­sy­myk­siin, joi­ta nuo­ret poh­ti­vat. Mi­ten sel­vi­tä, jos tu­lee sa­tu­te­tuk­si ja jä­te­tyk­si? Mik­si on hyvä, et­tä yh­des­sä elä­mi­nen ja sek­si kuu­lu­vat vas­ta avi­o­liit­toon? On­ko tot­ta, et­tä kaik­ki syn­nit voi saa­da an­teek­si?

Vaik­ka ky­sy­myk­set ovat iso­ja ja ti­lan­teet jos­kus vai­kei­ta­kin, ker­to­muk­sis­ta vä­lit­tyy Ju­ma­lan kut­su­va rak­kaus ja elä­män­lä­hei­nen huu­mo­ri.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys