JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

Laulu rohkaisee uskon tiellä

Mainos
23.6.2022 9.00

Juttua muokattu:

13.6. 15:39
2022061315392720220623090000

Ma­ti­as Mu­ho­la

Ka­ve­rit ja rip­pi­lau­lu – sii­nä kak­si asi­aa, jot­ka jää­vät mo­nil­le nuo­ril­le mie­leen rip­pi­kou­lus­ta. Täs­tä yk­sin­ker­tai­ses­ta läh­tö­koh­das­ta syn­tyi idea val­ta­kun­nal­li­sis­ta, Ou­lus­sa, Jy­väs­ky­läs­sä ja Hel­sin­gis­sä pi­det­tä­vis­tä kon­fir­maa­ti­o­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­ta.

Aja­tus koo­ta rip­pi­kou­lui­käi­set nuo­ret yh­tei­seen lau­lu­ta­pah­tu­maan syn­tyi rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä. Uu­dis­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na oli tuo­da tär­keä elä­män­vai­he osak­si rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa. Vaik­ka rip­pi­kou­lu oli nuo­ren elä­mäs­sä mer­kit­tä­vä ko­ke­mus, se oli jää­nyt rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta ir­ral­li­sek­si. Rip­pi­kou­lui­käi­sen val­ta­kun­nal­li­nen lau­lu­ti­lai­suus näh­tiin hy­vä­nä rat­kai­su­na saa­da nuo­ret rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le: ta­paa­maan toi­si­aan ja lau­la­maan yh­des­sä. Sa­mal­la oli nöy­rä pyyn­tö, et­tä Ju­ma­la ve­täi­si näi­den ko­koon­tu­mis­ten kaut­ta nuo­ria myös muul­loin­kin us­kon asi­oi­den ää­rel­le.

Kul­je va­lo­na vie­rel­lä­ni -levy on ää­ni­tet­ty Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 11. syys­kuu­ta 2021 jär­jes­te­tys­sä yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­des­sa. Ää­ni­te on en­sim­mäi­nen, jos­sa rip­pi­kou­lui­käi­set nuo­ret ovat pää­a­si­al­li­se­na koh­de­ryh­mä­nä.

Alu­eel­lis­ten ko­ro­na­pan­de­mi­a­ra­joi­tus­ten ta­kia vain Ou­lun ti­lai­suus oli mah­dol­lis­ta to­teut­taa, ei­kä se­kään syn­ty­nyt il­man tus­kaa. To­teu­tu­sa­jan­koh­taa jou­dut­tiin lyk­kää­mään kol­me ker­taa Sil­loin­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set haas­toi­vat jär­jes­te­lyi­tä to­den te­ol­la. Lau­lu­ti­lai­suu­des­ta tuli ai­kan­sa kuva: sa­lis­sa oli tur­va­vä­lit ja mas­ki­suo­si­tus. Ti­lai­suu­des­sa nau­tit­tu il­ta­pa­la hoi­det­tiin hen­ki­lö­koh­tai­sil­la eväs­pus­seil­la. Eri hen­ki­löi­den tii­viil­lä yh­teis­työl­lä ta­pah­tu­ma saa­tiin kui­ten­kin to­teu­tu­maan.

Le­vyn ai­nut­laa­tui­suut­ta ko­ros­taa ti­lan­ne, jos­sa se on ää­ni­tet­ty. Lä­hes puo­len­tois­ta vuo­den tau­on jäl­keen nuo­ret pää­si­vät en­sim­mäis­tä ker­taa yh­del­le kool­le ja lau­la­maan yh­des­sä. Lau­lus­sa soi nuor­ten luot­ta­vai­nen pyyn­tö: Kul­je va­lo­na vie­rel­lä­ni. Toi­vee­na on, et­tä sä­vel­ten kaut­ta sa­nat roh­kai­si­si­vat ky­se­le­vää nuor­ta ja myös ai­kui­sia: kan­nat­taa us­koa.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys