JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan viisaus on ääretön

Matkaevääksi
8.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

3.6. 11:02
2022060311021720220608070000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Aa­po Mä­en­pää

On­ko si­nul­la ol­lut ai­kaa py­säh­tyä ke­sän ih­meen edes­sä, kun Ju­ma­la pu­hut­te­lee luo­ma­kun­nas­saan? Py­säh­dyit­kö miet­ti­mään lin­tu­jen muut­toa? Kuka on an­ta­nut niil­le tah­don ja tai­don pa­la­ta yhä uu­del­leen ka­ruun Poh­jo­laan van­hoil­le pe­si­mä­pai­koil­le? ”Kuin­ka ää­re­tön on­kaan Ju­ma­lan rik­kaus, kuin­ka syvä hä­nen vii­sau­ten­sa ja tie­ton­sa” (Room. 11:33).

Job sai ol­la Ju­ma­lan kou­lus­sa. Ju­ma­la pu­hut­te­li hän­tä: ”Mis­sä sinä olit sil­loin, kun minä las­kin maan pe­rus­tuk­set? Ker­ro, mi­ten se ta­pah­tui, jos osaat!” (Job. 38:4.) Ju­ma­lan puhe Jo­bil­le on myös pu­het­ta tä­män ajan ih­mi­sil­le, jot­ka jär­keil­len yrit­tä­vät et­siä vas­tauk­sia vain us­kon kaut­ta avau­tu­viin ky­sy­myk­siin. ”Us­kon avul­la me ym­mär­räm­me, et­tä maa­il­mat on luo­tu Ju­ma­lan sa­nal­la: nä­ky­vä on syn­ty­nyt nä­ky­mät­tö­mäs­tä” (Hepr. 11:3).

Ih­mi­nen ei voi ym­mär­tää Ju­ma­lan vii­saut­ta, mut­ta se on vii­saut­ta, jos ta­ju­aa ym­mär­tä­mät­tö­myy­ten­sä.

Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa ai­ko­jen al­ku­puo­lel­la en­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri epäi­li Ju­ma­lan vii­saut­ta sie­lun­vi­hol­li­sen saar­nan so­kai­se­mi­na. Tuon saar­nan ai­hee­na oli: ”On­ko Ju­ma­la to­del­la sa­no­nut” (1. Moos. 3:1). Tun­tuu­ko tämä saar­na­teks­ti tu­tul­ta? Tu­lee­ko se ar­jen kes­kel­le huo­maa­mat­ta, sa­la­ka­va­las­ti? Ih­mi­si­nä epäi­lem­me mo­nes­ti ja jopa ky­see­na­lais­tam­me Ju­ma­lan hy­vän tah­don ja kaik­ki­voi­pai­suu­den. Em­me­kö juu­ri sil­loin epäi­le myös Ju­ma­lan vii­saut­ta? ”Ju­ma­lan hul­luus on ih­mi­siä vii­saam­pi ja Ju­ma­lan heik­kous ih­mi­siä voi­mak­kaam­pi” (1. Kor. 1:25).

Psal­mis­sa 111 sa­no­taan, et­tä ”Her­ran pel­ko on vii­sau­den al­ku” (Ps. 111:10). Tämä kos­kee mei­tä yk­si­löi­nä ja kan­sa­kun­ti­na. Ju­ma­lan sa­nan kun­ni­oi­tus ja sen to­te­na pi­tä­mi­nen koi­tuu elä­mäs­sä siu­nauk­sek­si. ”Tyh­mät sa­no­vat sy­dä­mes­sän­sä: ei Ju­ma­laa ole­kaan” (Ps. 14:1).

Job oli op­pi­nut Ju­ma­lan kou­lus­sa, kun hän to­te­si: ”Ju­ma­la yk­sin tun­tee tien vii­sau­den luo” (Job. 28:23). Hän sa­noi pu­hu­neen­sa asi­ois­ta, jois­ta ei ol­lut mi­tään ym­mär­tä­nyt.

Jos­pa me­kin muis­tai­sim­me Jee­suk­sen ope­tuk­sen: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33). Täs­sä val­ta­kun­nas­sa on ar­mo opet­ta­ja­na, ja se opet­taa vii­saas­ti.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys