JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ark­ki­piis­pa Luo­ma: Jou­lu tuo maa­il­maan toi­von

Uutiset
20.12.2020 8.00

Juttua muokattu:

18.12. 14:17
2020121814171520201220080000
Arkkipiispa Tapio Luoma.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man jou­lu­ter­veh­dys muis­tut­taa, et­tä jou­lu sa­no­mi­neen saa­puu myös poik­keuk­sel­li­siin oloi­hin.

Jou­lun toi­voa luo­va vies­ti Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä ja Ju­ma­lan rak­kau­des­ta on tänä ai­ka­na eri­tyi­sen tar­peel­li­nen, sa­noo ark­ki­piis­pa Luo­ma. "Nii­den va­ras­sa voi tur­val­li­ses­ti kat­soa tu­le­vai­suu­teen."

Piis­pa ker­too jou­lu­ter­veh­dyk­ses­sään Jee­suk­sen syn­ty­män ajas­ta, joka se­kään ei ol­lut ta­va­no­mais­ta. "Roo­man kei­sa­rin käs­kys­tä ih­mi­set oli­vat liik­keel­lä ja jou­tui­vat so­peu­tu­maan en­nen ko­ke­mat­to­miin ti­lan­tei­siin." Eläin­ten suo­ja ei sil­loin­kaan ol­lut toi­vot­tu paik­ka lap­sen syn­nyt­tä­mi­sel­le.

"Tänä vuon­na jou­lua vie­te­tään poik­keuk­sel­li­sis­sa olois­sa. Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na on pi­tä­nyt suos­tua ra­joi­tuk­siin ja va­ro­vai­suu­teen", Luo­ma kir­joit­taa. "Jou­lua ei kui­ten­kaan ole pe­rut­tu. Juh­la to­teu­tuu, vaik­ka kaik­kia pe­rin­tei­tä ei eh­kä voi­kaan nou­dat­taa."

15.1.2021

Her­ra sa­noo: "Minä olen löy­tä­nyt pal­ve­li­ja­ni Daa­vi­din ja voi­del­lut hä­net py­häl­lä öl­jyl­lä­ni. Mi­nun voi­ma­ni vah­vis­taa hän­tä ja kä­te­ni on hä­nen tu­ke­naan." Ps. 89:21–22

Viikon kysymys