JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon keskusteluapu päivystää koko kesän

Uutiset
14.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

13.6. 12:08
2022061312081720220614060000

A.-L.S.

A.-L.S.

Päi­vä­mies

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu on tä­nä­kin vuon­na ta­voi­tet­ta­vis­sa koko ke­sän. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­puun voi ot­taa yh­teyt­tä, kun jo­kin asia pai­naa miel­tä. Kes­kus­te­lu­a­puun voi soit­taa, cha­ta­ta, kir­joit­taa net­ti­päi­vys­tä­jil­le tai lait­taa kir­jeen pos­tin kaut­ta. Vii­me ai­koi­na ylei­sim­piä kes­kus­te­lu­nai­hei­ta ovat ol­leet ih­mis­suh­teet, hy­vin­voin­ti ja ar­jen ti­lan­ne.

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vun Pal­ve­le­va pu­he­lin päi­vys­tää joka il­ta kel­lo 18−24 ja Pal­ve­le­va chat päi­vys­tää ar­ki­päi­vi­sin kel­lo 12−20. Ju­han­nuk­ses­ta hei­nä­kuun lop­puun chat päi­vys­tää ar­ki­sin kel­lo 16−20. Pal­ve­le­vaan net­tiin voi kir­joi­tel­la, mil­loin ha­lu­aa.

Kes­kus­te­lu­a­vun päi­vys­tä­jät ovat kir­kon työn­te­ki­jöi­tä tai kou­lu­tet­tu­ja va­paa­eh­toi­sia eri puo­lil­la Suo­mea. Kes­kus­te­lut ovat ai­na luot­ta­muk­sel­li­sia ja ni­met­tö­miä. Tar­kem­mat yh­teys­tie­dot eri pal­ve­lui­hin löy­dät osoit­tees­ta www.kir­kon­kes­kus­te­lu­a­pua.fi.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys