JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­ti il­mes­tyy Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa

Uutiset
19.1.2021 7.00

Juttua muokattu:

18.1. 15:51
2021011815510720210119070000
Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Juhani Ojalehto

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Lasse Olli antaa ohjelmiston ja laitteistonkäyttökoulutusta SRK:n toimistolla.

Juhani Ojalehto

Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo

Päi­vä­mies

Kuu­les­ta voi nyt kuun­nel­la noin 60 mi­nuut­tia Päi­vä­mies­tä joka viik­ko. Pa­pe­ri- ja di­gi­leh­del­lä on sil­ti edel­leen paik­kan­sa ja teh­tä­vän­sä.

Ää­ni­kir­jo­jen ys­tä­vil­le on tar­jol­la li­sää kuun­nel­ta­vaa, sil­lä vuo­den alus­ta läh­tien myös Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­ti jul­kais­taan SRK:n uu­des­sa Kuu­le-jul­kai­su­so­vel­luk­ses­sa. Ää­ni­leh­ti ei kui­ten­kaan si­säl­lä ai­van koko leh­teä, jo­ten myös pa­pe­ri­sen leh­den tai di­gi­ver­si­on ti­laa­mi­nen kan­nat­taa yhä.

– Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­ti ja ää­ni­leh­ti ei­vät ku­moa toi­si­aan, vaan tu­ke­vat leh­den si­säl­lön saa­vut­ta­mis­ta en­tis­tä pa­rem­min, va­kuut­taa SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö ja Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä.

Kuu­les­sa jul­kais­ta­va ää­ni­leh­ti pal­ve­lee eri­tyi­ses­ti kii­rei­siä lu­ki­joi­ta, joi­den elä­män­ti­lan­ne sal­lii nor­maa­lis­ti vain leh­den se­laa­mi­sen ja ku­vien sil­mäi­lyn.

– Vaik­ka si­säl­tö on hiu­kan sup­pe­am­pi kuin pa­pe­ri­leh­des­sä, se on kui­ten­kin enem­män, kuin moni käyt­tää ai­kaa vii­kos­sa Päi­vä­mie­hen lu­ke­mi­seen. ”Lu­ke­mis­ta” voi jat­kaa ää­ni­leh­den muo­dos­sa vaik­ka työ­mat­kal­la, Vä­hä­jylk­kä vink­kaa.

Kuu­len tar­jon­ta laa­je­nee edel­leen

Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­ti it­ses­sään ei ole uu­si tuo­te, sil­lä leh­teä on lu­et­tu C-ka­se­til­le ja CD-le­vyl­le jo vuo­si­kym­men­ten ajan. Tä­hän as­ti ää­ni­leh­ti on pal­vel­lut lä­hin­nä nä­kö­vam­mai­sia ja heik­ko­nä­köi­siä ti­laa­jia. Myös CD-ver­sio on edel­leen ti­lat­ta­vis­sa, vaik­ka leh­ti nyt tu­lee­kin Kuu­leen.

Myös Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­ti on tu­los­sa Kuu­leen myö­hem­min tänä vuon­na. So­vel­luk­sen tar­jon­ta li­sään­tyy­kin jat­ku­vas­ti muun mu­as­sa vii­koit­tain jul­kais­ta­vil­la Päi­vä­mie­hen nu­me­roil­la ja pod­cas­teil­la eli pie­nil­lä ra­dio-oh­jel­mil­la.

– Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­den il­maan­tu­mi­nen Kuu­leen on osa pal­ve­lu­pa­ket­tia, jos­ta Kuu­len käyt­tä­jä voi naut­tia joka päi­vä, Har­ri Vä­hä­jylk­kä my­häi­lee.

28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys