JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 185 »

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Lau­lu­kir­ja­so­vel­luk­set uu­dis­tu­vat, li­sä­pal­ve­lui­ta tu­los­sa

Uutiset11.2.2021 9.40

Kos­ka tek­niik­ka ke­hit­tyy, so­vel­luk­siin pi­tää vä­lil­lä ke­hit­tää uu­sia ver­si­oi­ta. Tämä on nyt edes­sä SRK:n lau­lu­kir­ja­so­vel­luk­sis­sa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tek­niik­ka­ker­ho huo­leh­tii lait­teis­tos­ta – yl­lä­pi­don har­ti­at laa­je­ne­vat

Uutiset10.2.2021 12.10

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys on aloit­ta­nut tek­niik­ka­ker­ho­toi­min­nan. Ker­ho ko­ko­aa tek­nii­kas­ta ja lait­teis­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä huo­leh­ti­maan en­na­koi­vas­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lait­tei­den päi­vi­tyk­ses­tä ja yl­lä­pi­dos­ta.

Han­ka­sal­men uu­si lei­ri­kes­kus val­mis­tuu syk­syk­si 2022

Uutiset9.2.2021 9.45

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke ete­nee. Pää­u­ra­koit­si­jak­si on va­li­koi­tu­nut lau­kaa­lai­nen RPP Ra­ken­nus Oy ja van­han ra­ken­nuk­sen pur­ku-ura­koit­si­jak­si niin ikään Lau­kaas­ta Aho­sen pal­ve­lut Oy.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Päivi Martikainen

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Päivi Martikainen

Ko­ro­na­vuo­si vei asi­ak­kaat verk­koon, rau­ha­nyh­dis­tyk­set kek­si­vät uu­sia myyn­ti­ta­po­ja

Uutiset8.2.2021 15.30

Vuo­den suu­rim­man ta­pah­tu­man myyn­ti jäi pois, mut­ta asi­ak­kaat löy­si­vät osoit­teen SRK:n verk­ko­kaup­paan.

Erja Hatula

Erja Hatula

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy tä­nään

Uutiset7.2.2021 9.00

Tä­män­vuo­ti­sen ke­räyk­sen kam­pan­ja­tee­ma­na on "Eni­ten yl­lät­ti köy­hyys". Sil­lä ha­lu­taan kiin­nit­tää huo­mio mo­nien ih­mis­ten elin­ta­son las­kuun elä­kei­än kyn­nyk­sel­lä.

Suomen Kirjasäätiö

Suomen Kirjasäätiö

Suo­men Kir­ja­sää­tiö: Huo­men­na on lu­ke­mi­sen ai­ka

Uutiset6.2.2021 8.15

Huo­men­na, hel­mi­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na Suo­mes­sa vie­te­tään Lu­ku­rau­han päi­vää. Suo­men Kir­ja­sää­ti­ön jär­jes­tä­mä päi­vä kan­nus­taa vuo­sit­tain suo­ma­lai­set rau­hoit­tu­maan kir­jan ja lu­ku­het­ken pa­riin.

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Heikki Vuonokari

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Kuva äänitystilaisuudesta Kuusankosken kirkosta.

Heikki Vuonokari

Ko­ro­na vii­väs­tyt­tää SRK:n ää­ni­te­tuo­tan­toa

Uutiset5.2.2021 14.50

Ko­ro­na­pan­de­mia ja sii­hen liit­ty­vät ra­joi­tuk­set vii­väs­tyt­tä­vät SRK:n ää­ni­te­tuo­tan­toa si­ten, et­tei kaik­kia täl­le vuo­del­le suun­ni­tel­tu­ja ää­nit­tei­tä pääs­tä te­ke­mään ai­ka­tau­lus­sa.

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Lasse Kokko

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Lasse Kokko

Pap­pis­vih­ki­mys Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa: pa­pin tär­kein teh­tä­vä on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen

Uutiset3.2.2021 13.30

Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin mes­su ja pa­pik­si vih­ki­mi­nen 3. sun­nun­tai­na lop­pi­ai­ses­ta 24. tam­mi­kuu­ta.

Markku Kanniainen jumalanpalvelusta pitämässä Lahdessa Launeen kirkossa. Kuvituskuva.

Markku Kanniainen jumalanpalvelusta pitämässä Lahdessa Launeen kirkossa. Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Markku Kanniainen jumalanpalvelusta pitämässä Lahdessa Launeen kirkossa. Kuvituskuva.

Markku Kanniainen jumalanpalvelusta pitämässä Lahdessa Launeen kirkossa. Kuvituskuva.

SRK:n kuva-arkisto

Pan­de­mia muut­ti seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­mien osal­lis­tu­ja­mää­riä

Uutiset2.2.2021 7.15

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on ra­joit­ta­nut seu­ra­kun­tien toi­min­taa vii­me vuo­den maa­lis­kuus­ta al­ka­en, tie­dot­taa Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko.

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

SRK ha­kee työn­te­ki­jää leh­tien toi­mi­tuk­seen

Uutiset1.2.2021 14.02

Uu­del­le hen­ki­löl­le on töi­tä tar­jol­la hel­mi­kuus­ta huh­ti­kuu­hun, ja hän aloit­taa ko­ko­päi­väi­ses­sä teh­tä­väs­sään mah­dol­li­sim­man pian.

« 1 2 3 4 5 ... 185 »
28.2.2021

Jee­sus sa­noi Si­mo­nil­le: "Tämä nai­nen sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän." Luuk. 7:47

Viikon kysymys

Viikon kysymys