JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Usko antaa turvaa vastoinkäymisissä

Matkaevääksi
1.6.2022 9.15

Juttua muokattu:

30.5. 08:39
2022053008392520220601091500

Jyr­ki Miet­tu­nen

Jos­kus elä­mä run­te­lee. Tun­tuu, et­tä ko­et­te­le­mus­ten al­le ru­sen­tuu ja nä­kö­a­la ka­ven­tuu ja su­me­nee. Ai­noa asia, jo­hon pys­tyy, on huu­to Ju­ma­lal­le: ”Voi, hyvä Ju­ma­la, au­ta!”

Vai­kei­ta het­kiä ei soi­si ke­nel­le­kään, mut­ta ne kuu­lu­vat elä­mään. Lä­hei­sen kuo­le­ma, sai­ras­tu­mi­nen, us­kos­ta luo­pu­mi­nen ja muut vas­toin­käy­mi­set voi­vat koh­da­ta ketä ta­han­sa. Ai­ka ei eh­kä haa­vo­ja ko­ko­naan pa­ran­na, mut­ta ai­ka on ar­mol­li­nen.

Ai­noa tur­va, jo­hon no­ja­ta ko­et­te­le­muk­sis­sa, on Ju­ma­la. Hä­nen Poi­kan­sa on lu­van­nut kan­taa kaik­kien ih­mis­ten kuor­mat. Hän on lu­van­nut ot­taa kan­taak­seen jo­kai­sen mur­heet. Suo­koon Ju­ma­la, et­tä ke­nen­kään nä­kö­a­la ei ko­e­tuk­sis­sa su­me­ni­si niin, et­tä se ai­heut­tai­si luo­pu­mi­sen kaik­kein kal­leim­mas­ta aar­tees­ta, us­kon lah­jas­ta.

Ju­ma­la pu­hut­te­lee epä­us­kois­ta ih­mis­tä ja ve­tää puo­leen­sa muun mu­as­sa elä­män koh­ta­lois­sa. Ju­ma­la on lu­van­nut an­taa uu­den hen­gen ja uu­den sy­dä­men ki­vi­sy­dä­men ti­lal­le (Hes. 36:26). Mi­ten tämä ta­pah­tuu? Ju­ma­la he­rät­tää ih­mi­ses­sä syn­nin­tun­non. Syn­tin­sä tun­te­van ih­mi­sen, ja kaik­kien ih­mis­ten, oi­kea ru­kous on Jee­suk­sen opet­ta­ma ru­kous ”tul­koon Si­nun val­ta­kun­ta­si” (Matt. 6:10) sekä Jee­suk­sen ope­tus vuo­ri­saar­nas­ta ”et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan” (Matt. 6:33).

Ju­ma­la an­taa val­ta­kun­tan­sa lä­hes­tyä Ju­ma­lan lap­sen kaut­ta, joka saar­naa syn­te­jään ka­tu­val­le ih­mi­sel­le epä­us­kon ja kaik­ki syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen py­häs­sä ni­mes­sä ja ve­res­sä. Näin yk­sin­ker­tai­ses­ti Ju­ma­la van­hurs­kaut­taa ih­mi­sen ja te­kee ih­mi­sen it­sel­leen kel­paa­vak­si.

Myös us­ko­vai­nen ih­mi­nen tar­vit­see jat­ku­vas­ti Ju­ma­lan sa­nan ope­tus­ta ja py­hän evan­ke­liu­min voi­maa ja vir­voi­tus­ta hen­ken­sä uu­dis­ta­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti ko­e­tuk­sen het­kel­lä on tär­ke­ää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suus, saat­to­mies­ten tuki ja loh­du­tus sekä en­nen kaik­kea Ju­ma­lan voi­ma evan­ke­liu­mis­sa. Se uu­dis­taa ja roh­kai­see sy­dä­men us­ko­maan ja vir­voit­taa si­sim­män hen­keä. Tur­val­lis­ta on luot­taa Ju­ma­lan lu­pauk­seen sii­tä, et­tä ker­ran hän luo uu­det tai­vaat ja uu­den maan, jos­sa hä­nen lap­sen­sa saa­vat asua.

7.7.2022

Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Ps. 119:176, 94

Viikon kysymys